Atoy News

Suodattimen laatu korostuu talvella

1111-artykul

Dieselöljy on polttoaineena herkkä alhaisille lämpötiloille ja voi siksi aiheuttaa monia ongelmia
talviolosuhteissa.

Ongelmia aiheuttaa ennen kaikkea parafiinin kerääntyminen polttoainesuodattimeen. Lämpimiin oloihin tarkoitettu dieselöljy voi estää moottorin käymisen jo ensipakkasilla. Kylmissä olosuhteissa parafiini voi saostua vahamaiseksi massaksi, joka tukkii polttoainesuodattimen ja estää polttoaineen pääsyn moottorille. Näin lämpimiin oloihin tarkoitettu dieselöljy voi estää moottorin käymisen jo ensipakkasilla.

Parafiinilla on kuitenkin dieselöljyssä tarkoituksensa. Se voitelee polttoainejärjestelmää, parantaa palamista ja vähentää haitallisia päästöjä. Kylmiin oloihin tarkoitetussa dieselöljyssä parafiinin saostumispistettä on laskettu huomattavasti ja se pystytään suodattamaan jopa -40 asteen pakkasessa. Yhdessä laadukkaan ja puhtaan polttoainesuodattimen kanssa kylmiin olosuhteisiin tarkoitettu dieselpolttoaine mahdollistaa moottorin häiriöttömän toiminnan.

EN590 on eurooppalainen standardi, joka jaottelee dieselöljyn viiteen luokkaan sen mukaan, missä lämpötiloissa parafiinin muodostuminen alkaa. EN590 standardiin nojaten Suomessa määritetään luokat talvilaadun ja kesäladun välillä. Tarkoituksena on välttää mahdolliset käynnistysongelmat kylmissä oloissa.

Parafiinin muodostuminen alkaa, kun ympäröivän ilman lämpötila laskee kunkin luokan lämpötilan alle. Tästä syystä on tärkeää tarkistaa polttoaineen sopivuus ilman lämpötilaan ennen moottorin käynnistystä. Kylmissä oloissa / eri vuodenaikoina käytetty polttoainesuodatin tukkeutuu helposti aiheuttaen ongelmia. Jos parafiinia ei ole päässyt sakkaantumaan niin kondenssivettä kertyy väkisin aina. Jäätynyt vesi polttoainesuodattimessa aiheuttaa tukkeentumisen hetkellisesti, mutta jään sulaessa polttoaineesta erottunut parafiinimassa tukkii pahimmillaan suodattimen uudestaan. Polttoainesuodatin on siis syytä vaihtaa joka vuosi. Uudet edistykselliset polttoainesuodattimet suodattavat tehokkaammin likaa ja erottavat tehokkaammin veden.

Esiintyykö yllä mainittu parafiiniongelma kaikissa dieselkäyttöisissä autoissa?

Kyllä. Mutta onneksi tekniikan kehittyessä yhä useammissa uusissa automalleissa on sähköinen polttoaineen lämmitin kylmäkäynnistyksiä auttamaan. Tällä saadaan ehkäistyä huomattavan paljon ensipakkasilla syntyviä ongelmia, kun huoltoasemilla saattaa olla pumpuilla vielä ns. kesälaatua, vaikka lämpötilan puolesta vaadittaisiin jo kylmiin olosuhteisiin suunniteltua dieselöljyä. FILTRONIN valikoimassa mm. PP974 on tällainen suodatin mikä sisältää lämmitysvastuksen.

Filtron suodattimet löydät helposti Osalinkistä!