Atoy News

Jarrujen pr-koodit

prkoodinlisys

Osalinkissä auton tietoihin voidaan nyt tallentaa myös jarrujen pr-koodit.

Tämä ominaisuus on tarkeä tekijä, etenkin VAG konsernin autojen osalta. Syöttämällä pr-koodit auton tietoihin, osaa ohjelma valita oikeat jarruosat. Muut jarruosat näytetään edelleen harmaana taustalla. Pr-koodi tallentuu auton tietoihin, joten se helpottaa tulevaisuudessa jarruosien valintaa luettelosta.